Bói toán "Made in Vietnam"

[Mưa 2008/02/07 17:59 | by sonnet ]
Bói Toán sẽ là một công cụ "hay ho" giúp bạn giải trí, thư giãn đầu óc trong dịp Xuân này. Chương trình có giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt thân thiện, tương thích với Windows XP/2000.
Phần lớn người dùng máy tính bình thường ở VN đều sử dụng bài phím máy tính không đúng. Không sử dụng hết các ngón tay và phải nhìn vào bàn phím khi đánh máy. Hãy luyện tập để sử dụng bàn phím một cáh khoa học và hiệu quả nhất với Sense.
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]