BlackBerry® Java® Development Environment (BlackBerry JDE) là một bộ tích hợp để phát triển và simulation những ứng dụng Java ME™ chạy trên BlackBerry®.

Nó là một MIDP (Mobile Information Device Profile) tương thích với môi trường Java ME cho những Java developer muốn phát triển những ứng dụng wireless. BlackBerry JDE cung cấp một bộ đầy đủ các interface và các tiện ích rất tiện cho việc phát triển những tính năng đặc thù chỉ có trên BlackBerry.
Mọi người phân vân việc BlackBerry hoạt động như thế nào, và nhìn thử Menu của nó, cũng như những tính năng cơ bản của BlackBerry. Mình xin post một bài để mọi người cùng vào vọc thử trước khi quyết định đầu tư một ít tiền để rước nó về.

Mời mọi người vô vọc thử nhe:
Tags:
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]