14 - Portal và Portlet

Bài viết này giới thiệu một số kiến thức cơ bản của Portal và Portlet, các bạn sẽ được làm quen làm sao để viết ứng dụng sử dụng Portal/Portlet cơ bản. Phần kỷ thuật này khá rộng lớn và đòi hỏi một số lý thuyết về Portal/Portlet cũng như những specification của Sun về Porlet như JSR168, JSR268. Bên cạnh phần lý thuyết các bạn cũng sẽ có một bài thực hành một ứng dụng nho nhỏ để hiểu rõ hơn.
Tags:
13 - Spring Framework

Bài viết này giới thiệu một số tính năng cơ bản của Spring Framework, các bạn sẽ được làm quen làm sao để viết ứng dụng sử dụng Spring Framework cơ bản như là HelloWorld cho tới việc sử dụng Dependency injection, Validation, MVC, tích hợp với Hibernate, web flow ... Thông qua từng phần lý thuyết của Spring Framework thì sẽ kèm theo thực hành để giúp các bạn nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Bên cạnh đó qua bài viết này các bạn còn thấy được sự tiện dụng cũng như sức mạnh của Spring Framework trong ứng dụng J2EE và JEE
Tags:
Google Mashup Editor là một web-based IDE trong đó bạn có thể soạn thảo, biên dịch và test các mashups và ứng dụng.

Video bên dưới sẽ hướng dẫn làm sao để tạo một Mashups và một ứng dụng đơn giản về RSS và feed:

1. Video1 (04:00)
Tags: ,

Làm quen với Facebook API

[Nắng 2008/04/03 18:45 | by sonnet ]
Trong bài viết này xin giới thiệu 3 phần giúp bạn làm quen với Facebook API như sau:
* Thêm Developer Application vào Facebook account của bạn
* Thiết lập thư viện Java Client trong Eclipse IDE
* Sử dụng Facebook platform API
Tags:
Eclipse Rich Ajax Platform (RAP) cho phép developer tạo ra các ứng dụng internet giàu tính năng (Rich Internet Application (RIA)) sử dụng mô hình thành phần chuẩn OSGi. Các lợi thế của kỹ thuật này là khả năng chia sẻ Java code dựa trên các ứng dụng Rich Client Platform (RCP) và RAP.

Dưới đây là 2 video demo cho việc dùng RAP từ lúc cài đặt, viết một ứng dụng RAP đơn giản cho tới tạo các RAP plugin.
Tags: ,
12 - Hibernate

Bài viết này giới thiệu một số chức năng cơ bản của Hibernate, các bạn sẽ được làm quen làm sao để viết ứng dụng Hibernate cơ bản như là HelloWorld cho tới việc sử dụng Hibernate Mapping, Hibernate Query Language, Hibernate Concurrent và Transaction. Thông qua từng phần lý thuyết cùa Hibernate thì sẽ kèm theo thực hành để giúp các bạn nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Bên cạnh đó qua bài viết này các bạn còn thấy được sự tiện dụng cũng như sức mạnh của Hibernate trong ứng dụng J2EE và JEE
Tags:
11 - Java EE, Design Patterns, Best Practices and Performance

Java EE 5 là một phiên bản chính chính trong sự phát triển của Java EE với nhiều đặc tính mới. Bên cạnh đó về mặt design patterns, best practices và làm thế nào để nâng cao tốc độ của ứng dụng Java EE cũng có sự khác biệt đáng kể so với phiên bản củ. Mời các bạn tham khảo bên dưới
Tags:
10 - Java EE, EJB3.0 và JPA

Java EE 5 là một phiên bản chính chính trong sự phát triển của Java EE với nhiều đặc tính mới. Điểm mạnh của nó là giúp cho sự phát triển ứng dụng Java dễ dàng. Sự dễ dàng phát triển này bao gồm sử dụng những annotation thay vì những deployment description, đơn giản hóa sự phát triển EJB, sử dụng dependency injection để truy nhập những tài nguyên. Và còn nhiều cái đặc biệt bên dưới....
Tags:
9 - EJB 2.x (as part of J2EE 1.4)

Bài này xin giới thiệu một số khái niệm cơ bản về Enterprise Java Bean (EJB) để làm nền tảng cho việc tìm hiểu và sử dụng EJB 3.0 và Java Enterprise Edition (JEE) sau này. Trong bài viết này không đi sâu vào chi tiết của EJB 2.x nhiều quá, vì hiện nay chúng cũng không còn sử dụng nhiều.
Tags:
8 - Other Web-tier Frameworks

Ngoài JSP, Servlet, struts, JSF, Spring,... còn có thêm một số Web-tier framework khác cũng rất hữu dụng cho việc phát triển ứng dụng web trên nền java. Bài viết này giúp các bạn tìm hiểu một số Web-tier framework thường dùng.
Tags:
Phân trang 2/3 Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]