ASP.NET 3.5 video

[Nắng 2008/11/28 18:00 | by sonnet ]
Visual Studio 2008 cung cấp bộ công cụ phát triển ASP.NET với sự hỗ trợ cho sự phát triển AJAX, Thiết kế Web, xử lý dữ liệu và nhiều hơn nữa. Những video này được thiết kế để giúp bạn tìm hiểu những gì mới cho các nhà phát triển web với ASP.NET 3,5 và Visual Studio 2008.
Tags:
Ngôn ngữ ASP.net ngày càng được sử dụng rộng rãi để phát triển ừng dụng web trên nền của Microsoft. Hiện tại rất nhiều Web Application, Content Management System (CMS) và thư viện được phát triển bởi ASP.net.

Sách mới cho DotNetNuke 4.6.0

[Râm 2008/01/03 17:37 | by sonnet ]
DotNetNuke® là một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ lập trình VB.NET trên nền tảng ASP.NET. DotNetNuke được đánh giá là hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở .NET phát triển mạnh nhất hiện nay với số lượng thành viên đông đảo và phát triển rất nhanh trên khắp thế giới.
Tags:
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]