Chia sẻ Wireless trên Window Vista

[Không rõ 2007/12/16 17:26 | by sonnet ]
Chia sẻ wireless rất dễ dàng với window vista vì bản thân vista hổ trợ một cách đầy đủ mạng add-hoc và được liệt kê trong phần network connectivity. Các bạn theo các bước trong file flash bên dưới để thực hiện việc chia sẻ trên vista.
Highslide JS
Tags:
Chia sẻ internet qua card mạng Wifi không cần dùng Router Wireless hoặc Access Point

Chú ý: mình thực hiện và chạy tốt trên Win XP (Sp2), card mang Ethernet và card Mạng WireLess D-Link, Orionco hoặc là Cisco Wireless network card.
Highslide JS
Tags:
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]