Chia sẻ internet qua card mạng Wifi không cần dùng Router Wireless hoặc Access Point

Chú ý: mình thực hiện và chạy tốt trên Win XP (Sp2), card mang Ethernet và card Mạng WireLess D-Link, Orionco hoặc là Cisco Wireless network card.
Highslide JS

1/Mục đích:
 + Chia sẻ internet WiFI cho các máy khác nhau trong nhà mà không cần mua Router or Accesspoint Wireless
 + Chia sẻ truy cập cho các máy PDA, Pocket PC có WiFi.
 + Chia sẻ file cho các laptop trong lúc hội họp or đánh Game (LAN) mà không có USB, Network Hub , Wifi Router or AccessPoint  

1/ Điều kiện cần:
 + 1 máy tính or laptop có 2 card mạng: 1 card mạng kết nối ADSL or Modem và một card mạng WiFi (cho việc chia sẻ Internet).
 + 1 máy tính or laptop có 1 card mạng Wifi (cho việc chia sẻ file or đánh game (LAN))
 + Những máy tính muốn kết nối vô mạng Wifi chỉ cần 1 card mang WiFi là đủ.

3/ Cấu hình cho máy host (chia sẻ wifi cho các máy khác)
 Card mạng Wifi enable, sau đó bạn làm theo các bước sau:
 + Vào start/control panel/switch to classic view
 + Vào start/control panel/Network connections/ chọn WireLess Network Connection/ Right click/ Properties/WireLess Networks tab/Advanced button/ chọn cấu hình như hình minh hoạ/ bấm close/ bấm OK.
 Highslide JS
 + Vào start/control panel/Network connections/ chọn WireLess Network Connection/ Right click/ Properties/WireLess Networks tab/Add button. Sau đó điền thông tin như hình minh hoạ/ bấm OK.
 Highslide JS
 +Chú ý:
 * SSID: là tùy bạn đặt, nó sẽ xuất hiện trong máy client khi network in range. (Ví dụ la mywifi)
 * Network authentication: chọn la` Shared
 * Data Encryption: WEP ( Nếu disable thì có thể có người khác xài ké WiFi của bạn)  
 * Network Key/ Confirm Network Key: Key mà bạn enter vào de bảo đảm an toàn không cho người khác xài ké. Khi đó bên máy client sẻ yêu cầu bạn nhập key vô khi nó kết nối tới máy host.
 + Vào start/control panel/Network connections/ chọn WireLess Network Connection/ Right click/Disable
 + Vào start/control panel/Network connections/ chọn WireLess Network Connection/ Right click/Enable

4/ Cấu hình cho máy client
 + Vào start/control panel/Network connections/ chọn WireLess Network Connection/Right click/ View Available Wireless Networks/ Chọn Network mà bạn mới cấu hình bên máy host (VD: mywifi)
 + Click vào connect/ enter key mà bạn mới vừa thiết lập bên máy host.
 + Bây giờ bạn có thể truy cập và chia sẻ file qua lại giữa các máy với nhau.
 + Làm tương tự nếu bạn có PDA, Pocket PC muốn kết nối WiFi này.

Nếu không cần chia sẻ internet thì không cần thực hiện bước 5.

5/ Cấu hình chia sẻ internet qua hai card mạng khác nhau
     Trước khi chia sẻ phải bảo đảm máy client đã connected tới host.
     Trên máy host bạn thực hiện các thao tác sao:
 + Vào start/control panel/switch to classic view
 + Vào start/control panel/Security Centre/ turn off FireWall nhu hình minh hoạ bên dưới:
 Highslide JS
 + Vào start/control panel/network connections/ chọn Local Area Connection/ Right Click/ Properties/ Advanced Tab/Internet Connection sharing/ Allow orther network users to connect ...... như hình minh họa bên dưới/ Ok để lưu lại cấu hình.
 Highslide JS
 + Có the Win XP sẽ bắt buộc bạn restart lại máy host.
 + Kiểm tra sharing internet như sau: vào start/control panel/network connections bạn sẽ thầy biểu tượng sharing như hình minh hoạ. Bay giờ bạn có thể kiểm tra máy client có thể vô internet được rồi.
 Highslide JS

Chúc các bạn thành công!
Các bài viết liên quan:
Chia sẻ Wireless trên Window Vista
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
Tags:
IT » Wireless | Nhận xét(83) | Trích dẫn(0) | Đọc(29689)
joHxmeIJy Email Homepage
2015/07/27 02:01
These pieces really set a standard in the inuyrtsd.
LatEzN3AnWK Email Homepage
2014/03/31 04:15
Boom shakalaka boom boom, problem solved.
yxPcN11p Email Homepage
2014/03/30 15:09
Stands back from the keyboard in amazement! Thanks!
IPnUe54k Email Homepage
2014/03/30 09:20
What a joy to find such clear thinking. Thanks for posting!
UooMoDpQ4cck Email Homepage
2014/03/29 06:52
Now I know who the brainy one is, I'll keep looking for your posts.
nOMaamgEK Email Homepage
2014/03/28 11:00
Superbly illuminating data here, thanks!
0BsQUERS Email Homepage
2014/03/28 01:01
You couldn't pay me to ignore these posts!
XOb78t0Q2c Email Homepage
2014/03/26 12:47
Ppl like you get all the brains. I just get to say thanks for he answer.
J2bY46Jiyvz Email Homepage
2014/03/25 19:21
Thanks for sharing. Always good to find a real expert.
idl54HrmHB Email Homepage
2014/03/25 11:25
If you're looking to buy these articles make it way easier.
Phân trang 1/9 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ