Nếu bạn chưa cảm thấy hài lòng với các phương pháp trao đổi và chia sẻ dữ liệu truyền thống trên chiếc Pocket PC của mình thì hãy tạo luôn cho mình một FTP Server chuyên nghiệp để không chỉ chia sẻ file thả ga cho và với các thiết bị khác (di động, máy tính,...) mà còn làm cả một File Server chuyên nghiệp cho cả làng vào download.

Phầm mềm Mocha FTP Server cho phép bạn làm việc này một cách miễn phí. Chỉ cần download, cài vào sau đó xem IP của chiếc Pocket PC của bạn là gì? Rồi từ các thiết bị khác dùng trình duyệt trợ FTP hay các FTP client để truy cập vào và chuyển dữ liệu qua lại một cách thoải mái.


Highslide JS Highslide JS
Giao diện của Mocha FTP Server sau khi cài trên Windows Mobile

Thí dụ: sau khi cài đặt Mocha, bạn xem IP của Windows Mobile là 192.168.2.232, khi đó trên máy tính, trong Internet Explorer bạn có thể gõ như hình sau:

Highslide JS

Highslide JS

Download và sử dụng miễn phí. Nhà sản xuất tặng luôn License cho mọi người. *  License name: freeware
 * License key: 111425
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
Điện Thoại » Pocket PC | Nhận xét(11) | Trích dẫn(0) | Đọc(3328)
5NWBjF7vejF Email Homepage
2014/03/23 11:00
This piece was a lifejacket that saved me from drowning.
ZD96JM80LK Email Homepage
2014/02/07 12:27
Everyone would benefit from reading this post
bpPAoZKjW9O0 Email Homepage
2014/02/03 09:29
We definitely need more smart people like you around.
QkzxGp5N8 Email Homepage
2014/01/28 11:52
Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.
qswPEBSll0 Email Homepage
2014/01/21 16:06
What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.
wVToR79IVPU Email Homepage
2014/01/20 08:18
Shiver me timbers, them's some great information.
nq9yIp2TkJZr Email Homepage
2014/01/19 16:20
A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for contributing!
Vi1kFnKosxj3 Email Homepage
2014/01/19 03:38
And to think I was going to talk to someone in person about this.
qYeoWmgPr2b Email Homepage
2014/01/18 15:59
Boy that really helps me the heck out.
FHBNE5YNGJz5 Email Homepage
2014/01/17 19:31
That's a nicely made answer to a challenging question
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ