Eclipse Rich Ajax Platform (RAP) cho phép developer tạo ra các ứng dụng internet giàu tính năng (Rich Internet Application (RIA)) sử dụng mô hình thành phần chuẩn OSGi. Các lợi thế của kỹ thuật này là khả năng chia sẻ Java code dựa trên các ứng dụng Rich Client Platform (RCP) và RAP.

Dưới đây là 2 video demo cho việc dùng RAP từ lúc cài đặt, viết một ứng dụng RAP đơn giản cho tới tạo các RAP plugin.


Cài đặt RAD 1.0 sử dụng Eclipse Update Manager (01:15)

Tạo một ứng dụng "Hello world" RAP plugin (02:15)

Sách đề nghị cho RAP:

  1. Eclipse Rich Client Platform: Designing, Coding, and Packaging Java(TM) Applications
  2. Eclipse: Building Commercial-Quality Plug-ins (2nd Edition)
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
Tags: ,
IT » Java | Nhận xét(15) | Trích dẫn(0) | Đọc(4512)
t2Wabze1zHkA Email Homepage
2017/02/06 11:11
pp: yes, tt's the reason but d potatoes will not have the flavor of pandan n coconut IN th;yupuregl.t:m&#39ere right. we couldn't finish the pot of bubur, i forgot to put it in the fridge overnight n it went bad :(foodbin: yes, it Was yummy. i find any dessert with fresh santan very yummy.
yQKRd1fqkgbA Email Homepage
2017/02/06 11:07
Haven’t read a fact yet and why would anyone in the organization bad-mouth Kazmir now? Well after a trade that worked in the Ray’s favor. Someone’s blowing smoke… On the other hand, Cork’s a strohgit-shoater, this just seems so weirdly timed.
SeGIZ2UoUB8 Email Homepage
2014/03/28 20:39
Thanks alot - your answer solved all my problems after several days struggling
sqUlWy1LbOl Email Homepage
2014/03/19 00:44
That's the perfect insight in a thread like this.
7uwG1WltvPf Email Homepage
2014/02/11 16:12
AFAICT you've covered all the bases with this answer!
bWq9Pp5UiX Email Homepage
2014/02/04 13:25
I am forever indebted to you for this information.
JYXHMIIs Email Homepage
2014/01/26 17:05
Now we know who the sensible one is here. Great post!
XoWQDcTDOilH Email Homepage
2014/01/25 18:59
That's a posting full of insight!
7ENLp9Lk Email Homepage
2014/01/20 10:54
Ah yes, nicely put, everyone.
DFrhJmTe Email Homepage
2014/01/20 08:16
Det var litt av en historie ja:) Godt du kom på det så fort:)Kjempekoselig adventskrans! Og det lukter sikkert veldig godt og jul av tørkede appelsinskiver kan jeg tenke meg!Ønsker deg en fin tirsdag!
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ