Nếu mà Picasa Web Album đã xuất hiện trên iPhone thì tại sao ứng dụng này lại không thể hiện diện trên dòng máy Pocket PC? Đây là câu trả lời, những dòng máy đang chạy Windows Mobile với màn hình cảm ứng giờ đây có thể thích thú với ứng dụng Picasa Web Albums trên máy mình.
Highslide JS

Khi làm việc trên HĐH Windows Mobile, Picasa có thể được dùng dưới tình trạng không kết nối (offline) nhờ ứng dụng mới nhất đây Google Gears dành cho dòng điện thoại di động vừa được hỗ trợ (cho phép sử dụng tất cả các ứng dụng web trong tình trạng offline)
Highslide JS


Ngoài ra, Gears còn giúp bạn thêm các biểu tượng Picasa vào thư mục Program Files thể truy cập các bức ảnh yêu thích của mình một cách nhanh chóng. Hãy đem Picasa đến với chiếc PPC yêu của mình bằng cách truy cập vào trang picasaweb.google.com trên máy của mình.
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
Điện Thoại » Pocket PC | Nhận xét(84) | Trích dẫn(0) | Đọc(6946)
9EHUW7kXLU Email Homepage
2014/03/31 08:21
I can't believe you're not playing with me--that was so helpful.
p7Tl0OewX Email Homepage
2014/03/30 19:38
At last! Someone who understands! Thanks for posting!
5OGlO98pf80 Email Homepage
2014/03/29 21:38
Your posting is absolutely on the point!
1ESLLxxh Email Homepage
2014/03/29 11:23
This is exactly what I was looking for. Thanks for writing!
gbnpBrMd Email Homepage
2014/03/29 06:59
I really appreciate free, succinct, reliable data like this.
p2IPYKqLi Email Homepage
2014/03/28 21:19
Your's is the intelligent approach to this issue.
Wq1fAp4fjB7w Email Homepage
2014/03/28 01:10
YMMD with that answer! TX
RgKZdv0fD Email Homepage
2014/03/27 14:21
How neat! Is it really this simple? You make it look easy.
lyD5JUW8 Email Homepage
2014/03/27 04:29
BS low - rationality high! Really good answer!
2O9jEgIqQ Email Homepage
2014/03/27 00:17
I've been looking for a post like this forever (and a day)
Phân trang 1/9 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ