Ajax và Web 2.0 phần 1

[Nắng 2008/06/22 17:30 | by sonnet ]
Bài viết này giới thiệu một số kiến thức cơ bản của Ajax như thao tác trên đối tượng XMLHttpRequest JavaScript được tạo ra và sử dụng bởi browser để thực hiện sự thông tin bất đồng bộ tới backend server cho tới những ứng dụng nâng cao sử dụng Ajax. Ngoài ra bạn sẽ cũng được làm các bài tập giúp cho việc hiểu lý thuyết dễ dàng hơn, đặc biệt là sử dụng trình debug FireBug như thế nào, và việc debug mã JavaScript trên client.

Ajax cơ bản

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
  - Ajax
  AJAX and Java homesite in Sun Developer Network (SDN)
  AJAX forums in Sun Developer Network (SDN)
  AJAX with Java 2 Platform, Enterprise Edition article written by Greg Murray

  - JavaScript
  JavaScript resource center in Sun Developer Network (SDN)

  - Development tools
  FireBug debugger home site
  JsUnit home site
4. Ajax Forum
  Ajax forums in Sun Developer Network (SDN)

JavaScript cơ bản

JavaScript là keo dán cho toàn bộ thao tác Ajax. Và có sự hiểu biết tốt trên JavaScript sẽ rất quan trọng để viết tốt ứng dụng Ajax. Trong phần này bạn sẽ tìm qua cú pháp cơ bản nào đó và những đặc tính của JavaScript. Sau này, chúng ta sẽ bàn luận những hướng dẫn thực hành tốt nhất trong việc viết mã JavaScript

1. Sách hay cho JavaScript
JavaScript tutorial from w3cschools.com
2. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

4. Tài liệu tham khảo
  JavaScript Programming Language tutorial video by Douglas Crockford
  JavaScript from quirksmode.org
  HTML DOM Document Object Reference
  HTML DOM Examples
  JavaScript for Object-Oriented programmers article from java.sun.com
  Dojo Style Guide from Dojo
  JavaScript resource center in Sun Developer Network (SDN)

Ajax Frameworks và Toolkits

Mục đích phần này được cho bạn làm quen với những Ajax Framework và toolkits khác nhau.    

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
  Open-source Ajax toolkits (InfoWorld)

Một ứng dụng Ajax

Nào chúng ta hãy xây dựng thử ứng dụng Ajax cơ bản bằng Netbean. Download bài tập hướng dẫn bên dưới.

Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

Dojo Toolkit cơ bản

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
  Dojo Toolkit  home site
  Dojo FAQ
  Dojo Book from dojotoolkit.org
  Dojo Manual website from manual.dojotoolkit.org
  Dojo API
  The Dojo Toolkit in Practice article written by Dion Almaer
  Using Dojo and JSON to Build Ajax Applications article written by Zarar Siddiqi

4. Forum cho Dojo
  dojo-interest alias

Dojo Toolkit Wigets

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
  Lightstreamer with Dojo Demo from app.lightstreamer.com

Dojo Toolkit Nâng cao

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

(còn tiếp...)
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
IT » Java | Nhận xét(10) | Trích dẫn(0) | Đọc(5089)
53f3yDmqWMb Email Homepage
2014/02/21 02:09
I really wish there were more articles like this on the web.
eEKUY8Qzd Email Homepage
2014/02/12 08:21
Stay informative, San Diego, yeah boy!
9mUK1bUc8h Email Homepage
2014/02/05 11:46
Surprising to think of something like that
ibbPCiSC Email Homepage
2014/01/26 22:22
You've really captured all the essentials in this subject area, haven't you?
kWMOwDWzKn Email Homepage
2014/01/22 05:20
Pleasing to find someone who can think like that
6QhbUCcf Email Homepage
2014/01/20 08:17
165If I could buy anything I wanted for $150.00…. it would be probably a used lens for my camera (DSLR)… I’m interested in a good macro lens but it would need to be used for that price
0PdOLfhXPX7i Email Homepage
2014/01/18 06:29
The ability to think like that shows you're an expert
rqPgucpto41 Email Homepage
2014/01/16 06:10
That's way the bestest answer so far!
978zQMHA Email Homepage
2013/12/30 13:48
Thank you so much for this arteilc, it saved me time!
Ab3wyXQP Email Homepage
2013/12/29 06:37
A wonderful job. Super helpful initrmaofon.
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ