Ajax và Web 2.0 phần 2

[Nắng 2008/07/01 17:51 | by sonnet ]
Bài viết này tiếp tục giới thiệu một số Frameworks và Toolkits của Ajax giúp cho việc phát triển ứng dụng Ajax dễ dàng hơn như là Prototype, JSON, JMaki ...

ProtoType

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
  Prototype download site
  Developer Notes for prototype.js (covers version 1.4.0) written by Sergio Pereira
  Painless JavaScript Using Prototype from www.sitepoint.com

JSON

JSON (JavaScript Object Notation) là lightweight data-interchange format và được sử dụng như là data-interchange format cho rất nhiều ứng dụng Ajax.

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
  Introducing JSON
  JSON in JavaScript
  JSON in Java
  Using Dojo and JSON to Build Ajax Applications article written by Zarar Siddiqi

jMaki Cơ bản

jMaki không những dùng trong việc phát triển ứng dụng Ajax mà còn được dùng rất phẩ biến trong các ứng dụng JavaScript.

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
  * Arun Gupta's jMaki Screencast blogs and video
    jMaki on Rails for Dummies blog
    jMaki on Rails blog by Arun Gupta
    jMaki +Phobos blog by Arun Gupta
  * Web sites
    jMaki home site
    jMaki download site
    jMaki documentation
    Web 2.0 Java University Course in Atlanta
  * Tutorials and documentation
    jMaki sample application online demo
    Flash demo of jMaki plug-in
    A pratical guide to jMaki Events article from ajax.dev.java.net
    jMaki Glue article from ajax.dev.java.net

4. Thảo luận trong Forum
  jMaki discussion forum

jMaki Event Model

1. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Tài liệu tham khảo
  jMaki Actions blog by Greg Murray (July 2008)
  Building web 2.0 apps with jMaki made even easier blog by Carla Mott (Aug.2007)
  A practical guide to jMaki Events article from ajax.dev.java.net
  jMaki - widgets talking to widgets blog by Carla Mott (July, 2007)
  Discussions on jMaki Data Models document from wiki.java.net
  Fisheye Data Model

Mashup

Chắc hẳn các bạn đã từng quen với cáx ứng dụng Mashup như: Amazon, eBay, Flickr, Google, Microsoft,
Yahoo

Hiện tại cũng có rất nhiều API và tools để thao tác trên Mashup như: Mashup
editor
.  (quoted
from wikipedia
)

1. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Tài liệu tham khảo
  Creating Mashups with jMaki - Display RSS feed in jMaki Widgets screencast by Arun Gupta
  Creating Mashups with jMaki - Mashing up the Maps screencast by Arun Gupta
  Mashup Styles, Part 1: Server-side Mashups article from java.sun.com (May, 2007)
  Mashup Styles, Part 2: Client-side Mashups article from java.sun.com (May, 2007)
  Mashup editor from wikipedia

jMaki Examples

1. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Tài liệu tham khảo
  jMaki Charting homesite
  Travel Map - Another Real-life app using jMaki & Jersey screencast by Arun Gupta

Direct Web Remoting (DWR)

DWR cho phép JavaScript trong browser sử dụng các methods của java đang chạy trên Web Server giống như là gọi RMI.

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
  DWR home site
  DWR online documentation

4. Thảo luận trong Forum
  DWR mailing list

Google Web Toolkit (GWT)

Tham khảo tại http://simulationzoo.com/read.php?124 để hiểu thêm GWT và Eclipse.

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

3. Tài liệu tham khảo
  GWT
    High Performance Ajax with GWT article from infoq.com (March, 2008)
    Google Web Toolkit (GWT) home site
    Google Web Toolkit (GWT) Developer Guide
    Google Web Toolkit (GWT) Getting Started Guide
    Google Web Toolkit (GWT) Example Projects
    GWT Class Reference
  NetBeans GWT Plug-in
    GWT NetBeans plug-in flash demo from java.net

4. Thảo luận trong Forum
  GWT discussion forum

(còn tiếp...)
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
IT » Java | Nhận xét(11) | Trích dẫn(0) | Đọc(4081)
ECjPy1SsbnGJ Email Homepage
2014/03/26 06:21
It's good to get a fresh way of looking at it.
1mNi66q7z6O Email Homepage
2014/02/18 20:19
You mean I don't have to pay for expert advice like this anymore?!
XaOzVUoy Email Homepage
2014/02/13 11:43
Smart thinking - a clever way of looking at it.
WJe70SS3fDc Email Homepage
2014/02/02 15:01
This info is the cat's pajamas!
vNX2I5T1mboH Email Homepage
2014/01/29 23:51
Holy shiznit, this is so cool thank you.
Mg0TFcbuK3SC Email Homepage
2014/01/26 03:03
It's a pleasure to find someone who can think so clearly
uBFZ728RyL Email Homepage
2014/01/20 08:16
Tôn-Nữ Thu-Dung nói:Nina ơi, để anh Tạ Văn Sỹ trả lời cho bạn câu hỏi này. Dung cũng chỉ biết anh Sỹ là một nhà thơ của Tuổi Ngọc xưa và hồi đó sống ở Kontum vậy thôi. Và hồi đó cũng như anh Trần Văn Nghĩa , anh Văn Công Mỹ,anh Trần Viết Dũng, anh Nguyễn Tấn Cứ , chị Hồng Liên , chị Ngọc Minh , Phạm Khánh Vũ v.v… Dung không nhớ hết…là những cây bút sáng chói của tờ báo này. Dung rất muốn các anh chị đó vào trang này và chúng ta sẽ được đọc những trang văn thơ trong sáng mượt mà của ngày ấy và bây giờ.mở ngoặc đơn một cái , ai thấy mình sáng chói mà Dung chưa kịp nhắc tên làm ơn đừng giận và tự nhiên điền tên mình vô nghen…không răng mô !
g6DmklZf Email Homepage
2014/01/19 16:18
What I find so interesting is you could never find this anywhere else.
prd5G1FOP Email Homepage
2014/01/19 03:39
Awesome you should think of something like that
Ptb6PpaB9d Email Homepage
2014/01/16 21:27
That's a shrewd answer to a tricky question
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ