Bạn đã từng thử sử dụng hệ điều hành Linux và nhanh chóng bị thất vọng bởi giao diện của nó. Bạn muốn quay lại sử dụng một trong những hệ điều hành Windows như XP hay Vista vốn đã rất thân thuộc với mình, giải pháp của bạn là gì? Bạn sẽ cài máy? Với XPGnome, bạn sẽ giải quyết được vấn đề này.

Highslide JS Highslide JS

XpGnome cho phép bạn sử dụng hệ điều hành Linux nhưng với giao diện của XP vốn đã quá thân thuộc với chúng ta. Chỉ cần tải file zip, sau đó bung nén và chạy file InstallXpGnome.sh để cài đặt nó là bạn sẽ có được giao diện XP.

Đây có lẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đã quá quen sử dụng XP nhưng muốn thử nghiệm hệ điều hành Linux. XpGnome gần như thay đổi hoàn toàn về mặt giao diện của Linux từ Icon, Start Menu, ShowDesktop... cho đến màn hình đăng nhập hệ thống...

Download XpGnome miễn phí tại đây. (1.33 MB)

Highslide JS

Highslide JS
Linux Ubuntu với giao diện Windows XP

(Theo thongtincongnghe)
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
Tags: ,
IT » Linux/Unix/Solaris | Nhận xét(11) | Trích dẫn(0) | Đọc(3292)
WfFbBMJwxzk Email Homepage
2017/02/06 08:30
Gee whiz, and I thughot this would be hard to find out.
9bOlQxT7Jim6 Email Homepage
2014/03/25 18:26
That's really shrewd! Good to see the logic set out so well.
T78w7AU2LWva Email Homepage
2014/03/13 06:00
This article went ahead and made my day.
evb4q5pznfW Email Homepage
2014/02/07 12:28
Heck yeah this is exactly what I needed.
CluagnZVX Email Homepage
2014/02/01 02:40
I'm impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?
CqhVIJ0cgN8 Email Homepage
2014/01/26 06:18
I'm impressed! You've managed the almost impossible.
NnrBMb4h Email Homepage
2014/01/20 08:18
I can't believe I've been going for years without knowing that.
quHdde0FOqq4 Email Homepage
2014/01/19 16:18
I cannot tell a lie, that really helped.
QJF9dBOeG Email Homepage
2014/01/19 03:39
I reckon you are quite dead on with that.
dfd5pQf6O Email Homepage
2014/01/18 22:02
I want to send you an award for most helpful internet writer.
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ