Trang web http://www.ixphone.net là một địa chỉ đáng giá cho bạn bởi tính miễn phí của nó. Khi truy cập vào trang này, bạn sẽ thấy Menu được chia ra một cách rõ ràng gồm có Java Software, Symbian Software, Mobile Theme… Bạn chỉ cần click vào mục mình muốn.

- Mobile Theme: phần này lại chia nhỏ tiếp để phân loại. Bạn nhấp trực tiếp vào mỗi chủ đề và chọn Download. Bạn tiếp tục chuyển sang các trang khác để tải thêm chủ đề các loại.

Highslide JS

- Symbian Software: là các ứng dụng dành cho dòng S60. Các ứng dụng này khá đa dạng, tùy từng nhu cầu mà bạn lựa chọn ứng dụng hoặc các game nhỏ trong phần này.

Highslide JS

- Điểm khá thú vị ở trang web này là bạn có thể tải về nhiều video để thưởng thức. Các video giải trí này có định dạng *.3GP, tương thích với nhiều loại điện thoại. Bạn có thể xem trước, sau đó mới tải về.

- Bạn để ý là trang web này có phần Top Downloads, tức là những dữ liệu hay được tải về nhiều nhất. Bình chọn này giúp bạn đỡ tốn thời gian phân loại dữ liệu để tìm ra dữ liệu mình muốn.

(Theo xahoithongtin)
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
IT | Nhận xét(82) | Trích dẫn(0) | Đọc(7900)
YwgKu7l5OKf Email Homepage
2017/02/06 10:16
Wow, you really are an expert! I avoided marrying a ‘douchenozzle’ so I’m pretty happy! You’re right, there’s not much you can do about fixing a marriage with a &#hc16;dou28enozzle.’ I really like the term ‘douchenozzle’ and will actively pursue opportunities to use it. Thank you for introducing ‘douchenozzle’  into my vocabulary!
PREPhiLWd Email Homepage
2017/02/05 16:57
You got to push it-this esaentisl info that is!
gxWCAqjF3w Email Homepage
2014/03/31 07:37
Normally I'm against killing but this article slaughtered my ignorance.
4TWUf7pe Email Homepage
2014/03/30 11:46
Of the panoply of website I've pored over this has the most veracity.
uFRgZS2Rx Email Homepage
2014/03/29 10:52
This site is like a classroom, except I don't hate it. lol
wECUj0dv3 Email Homepage
2014/03/28 12:00
What a pleasure to find someone who identifies the issues so clearly
lifnLTVhiFB Email Homepage
2014/03/28 05:39
You saved me a lot of hassle just now.
niF1cVHF7cF Email Homepage
2014/03/27 12:53
That's a sharp way of thinking about it.
rVmEL8Gu Email Homepage
2014/03/26 16:38
Kudos to you! I hadn't thought of that!
6ItgMUGdN Email Homepage
2014/03/26 11:16
I can't hear anything over the sound of how awesome this article is.
Phân trang 1/9 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ