ASP.NET 3.5 video

[Nắng 2008/11/28 18:00 | by sonnet ]
Visual Studio 2008 cung cấp bộ công cụ phát triển ASP.NET với sự hỗ trợ cho sự phát triển AJAX, Thiết kế Web, xử lý dữ liệu và nhiều hơn nữa. Những video này được thiết kế để giúp bạn tìm hiểu những gì mới cho các nhà phát triển web với ASP.NET 3,5 và Visual Studio 2008.

Bạn có thể tham khảo những video clip này như hình bên dưới.

Highslide JS

Highslide JS

Thông tin chi tiết và video các bạn cò thể tải tại đây.

Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
Tags:
IT » .Net | Nhận xét(85) | Trích dẫn(0) | Đọc(6287)
6qk0nBk8c Email Homepage
2014/03/31 00:48
I'm really into it, thanks for this great stuff!
7UlBzSFPSB Email Homepage
2014/03/30 11:13
At last, someone who comes to the heart of it all
1OUWepXYMTh7 Email Homepage
2014/03/29 04:50
Is that really all there is to it because that'd be flabbergasting.
tDMFiefYLzS Email Homepage
2014/03/28 09:46
The purchases I make are entirely based on these articles.
VUM6wGbEuib Email Homepage
2014/03/27 18:44
How could any of this be better stated? It couldn't.
9Syggiu2 Email Homepage
2014/03/27 11:49
Cheers pal. I do appreciate the writing.
x3m9HPdt Email Homepage
2014/03/26 12:26
BION I'm impressed! Cool post!
rRpLD3bYnjF Email Homepage
2014/03/26 11:08
Your article was excellent and erudite.
h3d3G38T Email Homepage
2014/03/25 12:55
I never thought I would find such an everyday topic so enthralling!
uqvmDRe6Mo Email Homepage
2014/03/25 00:38
That's a subtle way of thinking about it.
Phân trang 1/9 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ