Mỗi chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) đều chứa đựng những mã số bí mật. Những mã số bí mật này sẽ cung cấp cho ta các thông tin quan trọng về chiếc ĐTDĐ của mình.

Dưới đây là các mã số cần thiết cho các loại ĐTDĐ của Nokia.


Các bí mật trên ĐTDĐ Nokia

- Xem số IMEI: *#06#

- Khởi động lại máy: *3370#

- Phiên bản phần mềm: *#0000#

Dòng thứ 1: phiên bản phần mềm

Dòng thứ 2: ngày phần mềm được sản xuất

Dòng thứ 3: kiểu ĐT

- Kiểm tra thông tin máy: *#92702689#

Màn hình thứ 1: số IMEI (Serial No.)

Màn hình thứ 2: ngày sản xuất của ĐT (made)

Màn hình thứ 3: ngày ĐT được bán

(purchasing date)

Màn hình thứ 4: ngày sửa chữa cuối cùng (repaired)

Màn hình thứ 5: chuyển đổi dữ liệu người dùng (transfer user data)

- Sau khi dùng mã số trên đây (*#92702689#), bạn phải tắt máy và bật máy lại, máy sẽ trở lại chế độ ban đầu.
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
Điện Thoại » Điện thoại thường | Nhận xét(10) | Trích dẫn(0) | Đọc(2761)
ymCqPHZmqIC Email Homepage
2014/03/16 06:50
Superbly illuminating data here, thanks!
tP1iFGHb0 Email Homepage
2014/02/24 09:14
I didn't know where to find this info then kaboom it was here.
t2uLys3EkyD Email Homepage
2014/02/11 16:12
It's great to read something that's both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.
5TDgVNqWp0im Email Homepage
2014/02/04 09:35
Whoa, whoa, get out the way with that good information.
JIsZB0UpYP4 Email Homepage
2014/01/28 11:52
At last, someone who knows where to find the beef
I4WhvJVd Email Homepage
2014/01/20 08:17
Hello there! Have you tried – Supreme Panic Magic (google it)? Ive heard some amazing things about it and my sister at last Got rid the panic problem? with it.
rGbIOfccvHHH Email Homepage
2014/01/19 16:18
Alright alright alright that's exactly what I needed!
boXqv23szJ Email Homepage
2014/01/19 03:40
I searched a bunch of sites and this was the best.
bRqWZ3HCx Email Homepage
2014/01/16 18:42
That's an astute answer to a tricky question
GtblAN7Yf Email Homepage
2013/12/29 10:31
Alfzokaam-inaarmation found, problem solved, thanks!
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ