8 - Other Web-tier Frameworks

Ngoài JSP, Servlet, struts, JSF, Spring,... còn có thêm một số Web-tier framework khác cũng rất hữu dụng cho việc phát triển ứng dụng web trên nền java. Bài viết này giúp các bạn tìm hiểu một số Web-tier framework thường dùng.

8.1 Shale

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Tài liệu tham khảo
 Shale Framework home site

8.2 Echo2

1. Bài tập thực hành
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Tài liệu tham khảo
  Echo2 home site
  Echo2 Tutorial
  Echo2 Documentation
  New Web Framework: Echo2, with Ajax-based Rendering article written by Tod Liebeck (Mar. 2005)

8.3 Tapestry

Tài liệu tham khảo
 In tune with Tapestry, Part 1 article from ibm.com (Jan. 2006)
 In tune with Tapestry, Part 2 article from ibm.com (Jan. 2006)

8.4 So sánh các Web-tier Framework

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Tài liệu tham khảo
 Choosing a  Web Framework presentation by Matt Raible
 Comparison to other web frameworks
 Comparing Java Web Frameworks presentation by Matt Raible
 Comparison of various Web application frameworks presentation (read from slide 20) from chariotsolutions.com

(còn tiếp ...)
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
IT » Java | Nhận xét(14) | Trích dẫn(0) | Đọc(3861)
7nrSllvkfCK7 Email Homepage
2014/03/26 10:50
I cannot tell a lie, that really helped.
GCPDFDYHg8As Email Homepage
2014/03/15 11:48
Great stuff, you helped me out so much!
XGCP9DG7O Email Homepage
2014/03/03 19:24
Holy concise data batman. Lol!
BLuaNy9Sa Email Homepage
2014/02/20 04:39
It's a pleasure to find someone who can think so clearly
4LdyAvgY0pnj Email Homepage
2014/02/07 08:29
The purchases I make are entirely based on these articles.
WaprV30Y8nb Email Homepage
2014/02/05 11:46
Created the greatest articles, you have.
8sPug7uL2Q Email Homepage
2014/01/27 16:04
I really couldn't ask for more from this article.
U5EIkxMe Email Homepage
2014/01/25 18:58
You got to push it-this essential info that is!
rHqLGmh0Dsm Email Homepage
2014/01/21 01:10
This insight's just the way to kick life into this debate.
XH9l41hU Email Homepage
2014/01/20 08:15
How much would you like to see put up in cash per drawing.  I agree with alicia I would be more prone to pay more for something like a Ren and Stimpy or George Liquor drawing.
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ