9 - EJB 2.x (as part of J2EE 1.4)

Bài này xin giới thiệu một số khái niệm cơ bản về Enterprise Java Bean (EJB) để làm nền tảng cho việc tìm hiểu và sử dụng EJB 3.0 và Java Enterprise Edition (JEE) sau này. Trong bài viết này không đi sâu vào chi tiết của EJB 2.x nhiều quá, vì hiện nay chúng cũng không còn sử dụng nhiều.

9.1 EJB 2.x Overview

1. Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

2. Tài liệu tham khảo
 EJB 2.x Specification

9.2 Message Driven Bean (MDB)

Message Drive Beans chapter (chapter 28) from j2ee 1.4 tutorial.

9.3 JMS

1. Kiến thức nền

Chapter 31: The Java Messaging Service API from Java EE 5 Tutorial

2 Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

9.4 Session Bean (EJB 2.x)

Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

9.5 Entity Bean (EJB 2.x)

Presentation slides
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập


(Còn tiếp ...)
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
IT » Java | Nhận xét(12) | Trích dẫn(0) | Đọc(5251)
ss4cvgVL Email Homepage
2014/03/25 19:07
Super jazzed about getting that know-how.
n5l1xVkE1 Email Homepage
2014/02/24 09:15
This article is a home run, pure and simple!
nQ4MQuVZ Email Homepage
2014/02/20 04:39
Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.
StwCuBhN Email Homepage
2014/02/14 08:36
I told my kids we'd play after I found what I needed. Damnit.
tluLvFzkl8 Email Homepage
2014/02/02 09:00
Thanks for spending time on the computer (writing) so others don't have to.
prRjeDMr Email Homepage
2014/01/29 17:14
To think, I was confused a minute ago.
hZWd8HuP9OEM Email Homepage
2014/01/22 11:10
I will be putting this dazzling insight to good use in no time.
J6mTJoc3r6 Email Homepage
2014/01/20 08:15
Taro balls sound amazing!  I love taro and we eat often too.  It's a great idea to wear gloves.  I had never thought of that because it gets slippery and gloves are the best solution!  This looks yummy - deep fry and taro sounds perfect to me!
eMsT3DfU Email Homepage
2014/01/19 16:18
No complaints on this end, simply a good piece.
62Gyn1dvcH8 Email Homepage
2014/01/19 03:41
My problem was a wall until I read this, then I smashed it.
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ