Google2GO bạn có thể khai thác nhiều dịch vụ Google bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào khi cho phép bạn truy cập nhanh tới các tiện ích Gmail, Google Web, Google Note, dự báo thời tiết... Phần mềm hoàn toàn miễn phí không cần cài đặt.

Yêu cầu
 
 * Chỉ hỗ trợ Windows Mobile Professional 6
 * Yêu cầu cài đặt .Net framework 2.0
 * Có kết nối Internet

Thông tin Truy cập nhanh tới dịch vụ
 
 * Google Web/Image Search
 * Google Local Search
 * Gmail
 * Google Calendar
 * Google Reader
 * Google Docs
 * Picasa
 * Google News
 * Google Notes
 * Amazon
 * eBay
 * Weather.com
 * Wikipedia
 * Dictionary/Thesaurus

Thông tin chi tiết tại http://thetechturf.com/?page_id=224

Tải về
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
Điện Thoại » Pocket PC | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1269)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ