Android Platform là một nền tảng để phát triển những ứng dụng trên những thiết bị di động. Trong 2 phần video này bạn sẽ nhìn thấy thiết lập như thế nào và sử dụng SDK Android để phát triển ứng dụng Android đơn giản sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và Eclipse IDE plugin ...
Video 1 chỉ ra làm sao để thiết đặt SDK, cấu hình Eclipse IDE plugin và chạy Android applications ví dụ. Video thứ 2 hướng dẫn cách tạo project và dùng emulator, mô hình content, phân quyền và mô hình di chuyển (navigation)


Highslide JS

Video1 - Cài đặt và cấu hình Andorid SDKVideo2 - Phát triển ứng dụng Andorid đơn giản


Việc google phát triển bộ SDK dựa trên Java hứa hẹn sẽ có nhiều ứng dụng hay cho Mobile trên nền tảng của Andorid (một nền tảng mới có khả năng cạnh tranh với Mac OS trong iPhone).
Bookmark and Share AddThis Feed Button FeedBurner Button
IT » Linux/Unix/Solaris | Nhận xét(10) | Trích dẫn(0) | Đọc(3917)
9PgdV7WN4 Email Homepage
2017/02/06 10:31
Wow! Talk about a posting knnckiog my socks off!
xDovm0mPj9m Email Homepage
2014/02/01 02:40
So much info in so few words. Tolstoy could learn a lot.
9XYN6nw9 Email Homepage
2014/01/30 20:42
I could watch Schindler's List and still be happy after reading this.
DnKGVSvYj0 Email Homepage
2014/01/26 03:03
Appreciation for this information is over 9000-thank you!
vmdjMJdd4cSQ Email Homepage
2014/01/21 22:20
Extremely helpful article, please write more.
sa3T0jk9ZK6z Email Homepage
2014/01/14 09:42
Thanks guys, I just about lost it looking for this.
I7WVSZz3 Email Homepage
2014/01/10 14:51
I just hope whoever writes these keeps writing more!
I7zyBe52G Email Homepage
2014/01/07 06:20
When you think about it, that's got to be the right answer.
OACu3TAF1r Email Homepage
2014/01/03 01:42
Real brain power on display. Thanks for that answer!
dA1bhnDinQW6 Email Homepage
2013/12/31 21:18
Play informative for me, Mr. internet writer.
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ