Eclipse 3.4 JDT có gì mới?

[Nắng 2008/07/03 11:32 | by sonnet ]
Trong bài viết này các bạn sẽ được xem một đoạn video demo của những tính năng mới, nỗi bật của Eclipse 3.4 JDT. Dưới đây là những tính năng nỗi bật của nó:

    * Extract class refactoring
    * New quick assists
    * Java editor breadcrumb

Xem video (3:00)
Tags: ,

Làm quen Google Web Toolkit

[Nhiều mây 2008/04/19 16:19 | by sonnet ]
Trong bài này các bạn sẽ xem một đoạn video làm quen với việc cài đặt và sử dụng Google Web Toolkit (GWT). Bài này giới thiệu cách cài đặt, khái niệm cơ bản, sử dụng command-line và plugin cho Eclipe IDE của GWT.
Tags: ,
Google Mashup Editor là một web-based IDE trong đó bạn có thể soạn thảo, biên dịch và test các mashups và ứng dụng.

Video bên dưới sẽ hướng dẫn làm sao để tạo một Mashups và một ứng dụng đơn giản về RSS và feed:

1. Video1 (04:00)
Tags: ,

Làm quen với Facebook API

[Nắng 2008/04/03 18:45 | by sonnet ]
Trong bài viết này xin giới thiệu 3 phần giúp bạn làm quen với Facebook API như sau:
* Thêm Developer Application vào Facebook account của bạn
* Thiết lập thư viện Java Client trong Eclipse IDE
* Sử dụng Facebook platform API
Tags:
Eclipse Rich Ajax Platform (RAP) cho phép developer tạo ra các ứng dụng internet giàu tính năng (Rich Internet Application (RIA)) sử dụng mô hình thành phần chuẩn OSGi. Các lợi thế của kỹ thuật này là khả năng chia sẻ Java code dựa trên các ứng dụng Rich Client Platform (RCP) và RAP.

Dưới đây là 2 video demo cho việc dùng RAP từ lúc cài đặt, viết một ứng dụng RAP đơn giản cho tới tạo các RAP plugin.
Tags: ,
Bài viết này xin giới thiệu làm sao để phát triển một website để iPhone có thể truy cập một cách hoàn hảo với mobile safari bằng Eclipse dùng "Aptana's iPhone Development plug-in, and the iUi framework". Đồng thời hỗ trợ các bạn một số công cụ như JavaDoc viewer cho iPhone, thiết GUI và một số model phát triển ứng dụng trên iPhone trong tương lai.

Nền tảng các ứng dụng trên Apple hỗ trợ rất là hấp dẫn và có nhiều cơ hội mới cho các devepers. Với một form nhỏ trên nền tảng di dộng được hỗ trợ touchscreen làm nên môt iPhone và iPod touch một vị thế rất lớn trong hàng triệu người dùng mặc dù sản phẩm ra đời trong thời gian rất ngắn. Và gần đây việc apple phát hành bộ software development kit (SDK) là cơ hội lớn để mọi người cùng phát triển các ứng dụng trên nền iPhone, theo dự doán thì iPhone sẽ phát triển mạnh hơn.

Google Android (SDK) Trong Eclipse

[Nửa đêm 2008/03/14 18:31 | by sonnet ]
Android Platform là một nền tảng để phát triển những ứng dụng trên những thiết bị di động. Trong 2 phần video này bạn sẽ nhìn thấy thiết lập như thế nào và sử dụng SDK Android để phát triển ứng dụng Android đơn giản sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và Eclipse IDE plugin ...
Video 1 chỉ ra làm sao để thiết đặt SDK, cấu hình Eclipse IDE plugin và chạy Android applications ví dụ. Video thứ 2 hướng dẫn cách tạo project và dùng emulator, mô hình content, phân quyền và mô hình di chuyển (navigation)
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]