Eclipse 3.4 JDT có gì mới?

[Nắng 2008/07/03 11:32 | by sonnet ]
Trong bài viết này các bạn sẽ được xem một đoạn video demo của những tính năng mới, nỗi bật của Eclipse 3.4 JDT. Dưới đây là những tính năng nỗi bật của nó:

    * Extract class refactoring
    * New quick assists
    * Java editor breadcrumb

Xem video (3:00)
Tags: ,

Làm quen Google Web Toolkit

[Nhiều mây 2008/04/19 16:19 | by sonnet ]
Trong bài này các bạn sẽ xem một đoạn video làm quen với việc cài đặt và sử dụng Google Web Toolkit (GWT). Bài này giới thiệu cách cài đặt, khái niệm cơ bản, sử dụng command-line và plugin cho Eclipe IDE của GWT.
Tags: ,
Google Mashup Editor là một web-based IDE trong đó bạn có thể soạn thảo, biên dịch và test các mashups và ứng dụng.

Video bên dưới sẽ hướng dẫn làm sao để tạo một Mashups và một ứng dụng đơn giản về RSS và feed:

1. Video1 (04:00)
Tags: ,
Eclipse Rich Ajax Platform (RAP) cho phép developer tạo ra các ứng dụng internet giàu tính năng (Rich Internet Application (RIA)) sử dụng mô hình thành phần chuẩn OSGi. Các lợi thế của kỹ thuật này là khả năng chia sẻ Java code dựa trên các ứng dụng Rich Client Platform (RCP) và RAP.

Dưới đây là 2 video demo cho việc dùng RAP từ lúc cài đặt, viết một ứng dụng RAP đơn giản cho tới tạo các RAP plugin.
Tags: ,
NetBeans 6.0 Integrated Development Environment (IDE) mới này giúp developer tăng hiệu quả làm việc chương trình soạn thảo thông minh hơn, nhanh hơn. Ngoài ra NetBean 6.0 còn hỗ trợ Ruby/JRuby/Ruby on Rails, tăng cường khả năng phát triển ứng dụng Java Swing, tính năng thiết kế Game ảo mới (new Vỉtual Game Designer), cập nhật Data Binding, hỗ trợ tích hợp Profiling và nhiều hơn nửa....
Tags:
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]