JAXB là gì?

XML là đã được phổ biến rộng khắp, nó đã trở thành một chuẩn cho việc trao đổi dữ liệu với nhau, hoạt động trên mọi môi trường, nó sáng sủa, dễ hiểu và thuần text.
Tags:

Open Source Ajax Frameworks

[Nắng 2008/08/08 11:42 | by sonnet ]
Bạn đang sử dụng Gmail? hay Google Map? Bạn yêu thích tính năng của Google Suggest? hay ứng dụng web Ta-da List, Backpack, BaseCamp của 37Signals? hay các tính năng tiện dụng của Flickr?

Trên đây là một số các ứng dụng/dịch vụ web nổi lên trong thời gian gần đây như là những ứng dụng không chỉ giàu tính năng mà còn có tính chất "cách mạng" trong lịch sử phát triển của các ứng dụng web. Điểm chung của các dịch vụ web này là gì? Câu trả lời là những tính năng và cách thức nó tương tác với người dùng: rất tiện lợi và nhanh chóng đến nỗi bạn gần như tưởng mình đang sử dụng một phần mềm chứ không phải đang xem trang web.

Ajax và Web 2.0 phần 3

[Nắng 2008/07/02 14:04 | by sonnet ]
Bài viết này tiếp tục giới thiệu một số kỹ thuật của Ajax trên nền Java và JavaScript như là JavaServer Faces và một số thao tác trên CSS giúp cho ứng dụng Ajax của bạn  uyển chuyển hơn.
Tags:

Ajax và Web 2.0 phần 2

[Nắng 2008/07/01 17:51 | by sonnet ]
Bài viết này tiếp tục giới thiệu một số Frameworks và Toolkits của Ajax giúp cho việc phát triển ứng dụng Ajax dễ dàng hơn như là Prototype, JSON, JMaki ...
Tags:

Ajax và Web 2.0 phần 1

[Nắng 2008/06/22 17:30 | by sonnet ]
Bài viết này giới thiệu một số kiến thức cơ bản của Ajax như thao tác trên đối tượng XMLHttpRequest JavaScript được tạo ra và sử dụng bởi browser để thực hiện sự thông tin bất đồng bộ tới backend server cho tới những ứng dụng nâng cao sử dụng Ajax. Ngoài ra bạn sẽ cũng được làm các bài tập giúp cho việc hiểu lý thuyết dễ dàng hơn, đặc biệt là sử dụng trình debug FireBug như thế nào, và việc debug mã JavaScript trên client.
Tags:
14 - Portal và Portlet

Bài viết này giới thiệu một số kiến thức cơ bản của Portal và Portlet, các bạn sẽ được làm quen làm sao để viết ứng dụng sử dụng Portal/Portlet cơ bản. Phần kỷ thuật này khá rộng lớn và đòi hỏi một số lý thuyết về Portal/Portlet cũng như những specification của Sun về Porlet như JSR168, JSR268. Bên cạnh phần lý thuyết các bạn cũng sẽ có một bài thực hành một ứng dụng nho nhỏ để hiểu rõ hơn.
Tags:
13 - Spring Framework

Bài viết này giới thiệu một số tính năng cơ bản của Spring Framework, các bạn sẽ được làm quen làm sao để viết ứng dụng sử dụng Spring Framework cơ bản như là HelloWorld cho tới việc sử dụng Dependency injection, Validation, MVC, tích hợp với Hibernate, web flow ... Thông qua từng phần lý thuyết của Spring Framework thì sẽ kèm theo thực hành để giúp các bạn nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Bên cạnh đó qua bài viết này các bạn còn thấy được sự tiện dụng cũng như sức mạnh của Spring Framework trong ứng dụng J2EE và JEE
Tags:
12 - Hibernate

Bài viết này giới thiệu một số chức năng cơ bản của Hibernate, các bạn sẽ được làm quen làm sao để viết ứng dụng Hibernate cơ bản như là HelloWorld cho tới việc sử dụng Hibernate Mapping, Hibernate Query Language, Hibernate Concurrent và Transaction. Thông qua từng phần lý thuyết cùa Hibernate thì sẽ kèm theo thực hành để giúp các bạn nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Bên cạnh đó qua bài viết này các bạn còn thấy được sự tiện dụng cũng như sức mạnh của Hibernate trong ứng dụng J2EE và JEE
Tags:
11 - Java EE, Design Patterns, Best Practices and Performance

Java EE 5 là một phiên bản chính chính trong sự phát triển của Java EE với nhiều đặc tính mới. Bên cạnh đó về mặt design patterns, best practices và làm thế nào để nâng cao tốc độ của ứng dụng Java EE cũng có sự khác biệt đáng kể so với phiên bản củ. Mời các bạn tham khảo bên dưới
Tags:
10 - Java EE, EJB3.0 và JPA

Java EE 5 là một phiên bản chính chính trong sự phát triển của Java EE với nhiều đặc tính mới. Điểm mạnh của nó là giúp cho sự phát triển ứng dụng Java dễ dàng. Sự dễ dàng phát triển này bao gồm sử dụng những annotation thay vì những deployment description, đơn giản hóa sự phát triển EJB, sử dụng dependency injection để truy nhập những tài nguyên. Và còn nhiều cái đặc biệt bên dưới....
Tags:
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]